Lær din krop at kende

Stresscoach København

Som certificeret stresscoach tilbyder jeg stressbehandling i København.

Stress har store samfundsmæssige og sociale konsekvenser. Derfor skal stress tages alvorligt. Stress kommer snigende og kan derfor være svær at opdage i tide. Derfor er det vigtigt at lære sin krop at kende. Det er kroppen, der giver dig alle de stresssymptomer, du skal lære at identificere, så du kan sætte ind over for stressen i tide.

En vej tilbage til det, der har værdi for dig

Certificeret stresscoach

Som stresscoach kan jeg hjælpe dig med, at genskabe kontakten til det eksistentielle i dit liv. En vej tilbage til det, der har værdi for dig – til det der gør dig glad – til det du har lyst til. Jeg kan lære dig at kende forskel på at være proaktiv og reaktiv. Det er i det felt, du tager dit liv tilbage og genfinder glæden og overskuddet.

Læs Fakta om stress og tag stresstesten – og bliv ikke forskrækket, der er hjælp at hente.

Jeg har oplevet stress på egen krop. Det ramte i en periode, hvor jeg arbejdede alt for meget, samtidig med at jeg havde alt for mange eksistentielle udfordringer. Jeg mistede evnen til at se mig selv udefra. Jeg kunne ikke tænke klart og gennemskue, hvad der var bedst for mig og min familie. Det var først, da jeg fik hjælp af en professionel stresscoach, at jeg fik bremset stressens ødelæggende processer.

Stresssymptomer

Stressssymptomer © Bjarne Toftegaard I forebygstress.dk

Hvad er stress?

Vi er alle født med stress, som er en biologisk mekanisme. Stress kan hjælpe dig, hvis du skal yde en ekstra indsats. Det kaldes for kortvarig stress. Du vil formentlig komme ud for situationer i dit liv, hvor du er nødt til at øge din opmærksomhed. Det kan være i forbindelse med eksaminer, konflikter mellem mennesker eller skarpe deadlines. Kroppen vil sørge for at yde sit bedste, og det er her, du bliver udsat for kortvarig stress. Bagefter er det vigtigt at lade kroppen restituere, så du kan vende tilbage til almindelig tilstand.

Udsættes kroppen i en længere periode for mange udfordringer, hvor du føler dig presset, kan det sætte sig i kroppen og blive til langvarig stress. Årsager til langvarig stress kan være, hvis du oplever længerevarende belastninger i dit privatliv eller på dit arbejde. Måske har du oplevet en alvorlig hændelse som et dødsfald eller alvorlig sygdom. Langvarig stress kan også forekomme, hvis du oplever krav om høj kreativitet, eller hvis du skal huske meget data. Langvarig stress kræver stressbehandling, for at du kan få det godt igen.

 

Hvad kan stress gøre ved din krop?

Ved langvarig stress kan kroppen reagere voldsomt. Det er individuelt, hvordan du bliver påvirket af stress. I værste fald kan symptomerne på stress føre til angst, depression og udbrændthed.

Symptomerne på stress kan fx være

  • Tankemylder og søvnproblemer
  • Du bliver hurtigere irritabel
  • Hovedpine og træthed
  • Tab af overblik både privat og på arbejde
  • Din effektivitet nedsættes
  • Nedsat immunforsvar og sygdomsforløbet bliver værre end normalt
  • Hukommelsesbesvær

Hvordan forebygger du stress?

Du kan godt forebygge alvorlig stress. Her er det imidlertid vigtigt, at du forstår din krops reaktion på stress.

Hvis du ofte udsættes for stressende hændelser, er det afgørende at du forsøger at ændre de vilkår. Lyt til hvad din nærmeste omgangskreds fortæller dig –  ikke mindst dine kollegaer.

Nogle gange er det vigtigt, at lade småting forblive småting – Giv slip og vælg dine kampe med omhu.

En god fysisk form, bedre planlægning og prioritering af opgaver kan være gode redskaber til at forebygge stress i hverdagen.

Stress er et fokusområde

Personlig erfaring

,Jeg blev selv meget overrasket, da jeg for år tilbage blev ramt af stress. Jeg kendte flere stressramte, men jeg havde aldrig troet, at det skulle ramme mig personligt. Jeg valgte at søge hjælp hos en professionel stresscoach. Her oplevede jeg på egen krop, hvordan systematiske stresscoachsamtaler virkelig hjælper.

I dag er stress et vigtigt arbejdsområde for mig. At hjælpe stressramte med at blive stressfrie, er ét af de områder jeg brænder for fagligt og menneskeligt.

Har du oplevet stress før, vil din krop og dit nervesystem huske din reaktion. Det betyder, at din stresstærskel bliver lavere, for hver gang du oplever stress. Derfor skal tilbagevendende stress behandles hurtigt og effektivt i samarbejde med en professionel stresscoach.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 22 61 66 69 eller eller sende en mail til kontakt@ninareventlow.dk

Stressbehandling i København

Jeg tilbyder individuelle stresscoach samtaler i mit lokale i København. Først og fremmest ligger fokus på at få dig til at blive afstresset. Senere i forløbet kigger vi sammen på, hvordan du kan lære at håndtere og forebygge stress. Stresscoaching foregår i 50 minutter ad gangen. Jeg tilbyder normalt et forløb med otte stressbehandlinger. Jeg vurderer altid individuelt, om du har brug for flere eller færre stressbehandlinger. I mine stresscoach samtaler vil du opleve en blanding af samtaler, mindfulness, terapeutisk arbejde, mental afslapning og coaching. Det vil sige, at min stressbehandling er både handlingsorienteret og praktisk.

Hvordan foregår en stressbehandling?

Jeg vil starte din stressbehandling med, at identificere årsagerne til din stress. Der kan være mange årsager til stress. Nogle gange kan stress hænge sammen med én eller flere hændelser, du har været udsat for, før stressen for alvor fik fat. Ofte kan uhensigtsmæssige tankemønstre også være med til, at påvirke vores krop og sind ubevidst. Det kan på sigt medvirke til at stressen bider sig fast.

Professionel stresscoaching kan hjælpe dig med at få et liv i balance. En hverdag med fysisk og psykisk overskud. Kontakt mig allerede i dag, så vi kan få startet din stressbehandling hurtigst muligt.