Oversigt over

Priser

Priser

Priser

HUSK at tjekke med din sundhedsforsikring, om den ydelse, du efterspøger hos mig, er dækket helt eller delvist af forsikringen. Dette gælder også parterapi.

Priserne er gældende fra 1. januar 2024

Priser for private

Individuel terapi 50 min.
Kr. 1.300,-
Individuel terapi 50 min. hverdage fra kl 16.30
Kr. 1.550,-
Individuel terapi 75 min. seneste tid hverdage kl 16.30
Kr. 1.750,-
Stresscoaching 50 min.
Kr. 1.300,-
Emotionsfokuseret parterapi 75 min.
Kr. 2.050,-
Emotionsfokuseret parterapi hverdage fra kl. 16.30
Kr. 2.250,-
Familieterapi 75 min.
Kr. 2.250,-
Monday
9:00 AM - 6:00 PM

Priser for virksomheder

Individuel terapi, 50 min.
Kr. 1.550,-
Stresscoaching 60 min.:
Kr. 1.550,- excl. moms
Mediation, 80 min.:
Kr. 2.250- excl. moms

TERAPI WEEKEND (LØRDAGE) denne ydelse kan ikke bookes online

Emotionsfokuseret parterapi 75 min.
Kr. 2.500,-
Individuel terapi 75 min.
Kr. 1.750,-

Betaling og afregning

Afregning foregår som en bankoverførsel forud for sessionen eller som en straksoverførsel på dagen til

Danske Bank

Reg 3409 Konto 12 11 66 08

 HUSK at anføre dit navn eller fakturanummer på din overførsel

Afbud

HUSK at melde afbud min. 24 timer før din aftale – og inden kl. 12.00 fredagen før din mandagsaftale – da du ellers, uanset årsag, skal betale for tiden, som er afsat til dig.

Afbud til hverdag efter helligdag – afbud som ved mandagsaftale.

Det betyder med andre ord, at jeg opkræver fuldt honorar ved udeblivelse samt ved afbud efter fristerne, som kan du læse her ovenfor.

Skriv til mig

Har du spørgsmål til en af behandlingerne, så udfyld kontaktformularen og jeg vender tilbage asap.