Lad os sammen give kærligheden de bedste betingelser

Parterapi København

I et parterapiforløb hos mig, arbejder vi med at give kærligheden de bedste betingelser. Hvis kærligheden mellem jer som par trives, er det fordi følelserne flyder frit mellem jer og giver jer en følt oplevelse af tryghed og samhørighed.

Jo bedre I er til at give udtryk for jeres længsler og behov og jo mere åbenhed og generøsitet, der er i jeres forhold – jo bedre vilkår giver I jeres samliv.

FAQ

At mindske misforståelser, afstand og konflikter imellem jer

Parterapi styrker kommunikationen

Ofte har problemerne i parforholdet eksisteret i længere tid, før man søger hjælp. Gentagne konflikter, frustration og opgivelse er kendte scenarier i dagligdagen hos par, der har været sammen i længere tid. Ofte forsøger parret selv at løse problemerne i forholdet. Et udfald heraf kan være flere skænderier og derved større afstand til hinanden, mindre fortrolighed og ingen nærhed. I parterapi kan et af fokusområderne være at få jer tættere følelsesmæssigt forbundet igen, og blive bedre til i den daglige kommunikation at sige til og fra. Det kan jeg hjælpe jer med.

En af mine fornemmeste opgaver som terapeut er at mindske misforståelser, afstand og konflikter imellem jer. Jeg er altid nærværende, omhyggelig og har lang erfaring med at gøre svære snakke konstruktive samt at dele mine iagttagelser med jer. I parterapi arbejdes der ofte med, hvordan I som par kan komme til at tale konstruktivt sammen, og forstå hvad den anden (og I selv!) siger. Det kan være én af forudsætningerne for at kunne acceptere uenighed og forskellighed.

Når I har samtaler med mig, vil I få sparring og redskaber til at komme tættere på hinanden, og løse de problemstillinger, som I kæmper med i jeres parforhold.

Har I spørgsmål – eller er der noget I gerne vil have uddybet, er I meget velkomne til at ringe på 22 61 66 69 eller til at skrive på kontakt@ninareventlow.dk

Emotionsfokuseret parterapi

EFT-parterapi

Jeg benytter emotionsfokuseret (EFT) parterapi som metode. EFT er en forskningsbaseret metode, hvor det er statistisk bevist, at folk får det bedre med EFT – det er ikke nødvendigvis målet eller et succeskriterie, at flest mulige par bliver sammen, men i stedet at parrene oplever at få det bedre og ikke ender med at gå fra hinanden af de forkerte grunde.

Vi har alle et mønster, en tilknytningshistorie og temaer, som vi reagerer ud fra, og når vi føler os truede, stressede eller pressede, reagerer vi ud fra vores automatreaktioner, som har fulgt os gennem livet og som i en given situation har haft den funktion at tjene til vores ”overlevelse”. EFT-parterapi hjælper med at afdække disse mønstre, så vi kan arbejde på at gøre jer bevidste om hvad der er jeres respektive andele i, når noget er svært. Det er så nemt at se splinten i vores partners øje, men lidt sværere at se bjælken i vores eget…

Med emotionsfokuseret parterapi, kan jeg hjælpe jer med at blive meget mere ”jer selv” i jeres reaktioner, så I får mulighed for at gøre op med de gamle forsvarsmekanismer og automatreaktioner og i stedet kan finde frem til kernen i jeres længsler og udfordringer og derfra handle ud fra et mere bevidst og oplyst grundlag. I stedet for at pege fingre ad hinanden og fordele skylden, kan EFT-parterapi hjælpe jer med at kommunikere bedre og give jer værktøjer, så I bedre kan forstå hinanden.

Metoden fungerer som et forløb, og er derfor ikke et ”quick-fix”, men det kræver, at I har lyst til at dukke op over x antal sessioner. Det er optimalt, at vi ses over flere gange, for at jeres respektive nervesystemer, kan få tid og plads til at rumme de nye mønstre. Vi stræber efter at forbinde jer følelsesmæssigt, styrke jeres relation og skabe et trygt forhold mellem jer, hvor I begge føler jer godt tilpas.  

Man behøver ikke at “leve som hund og kat” for at gå i parterapi

Har I behov for parterapi?

ALLE kan have behov for parterapi! Man behøver ikke at “leve som hund og kat” for at gå i parterapi – tværtimod. Det er ingen skam at søge parterapi. Tværtimod er det en skam ikke at gøre noget ved problemerne og udfordringerne i parforholdet og heldigvis er det blevet mere og mere almindeligt at starte et parterapiforløb. Det aller bedste er jo, hvis I kommer i tide. Det vil sige, mens I stadig har en åben kommunikation og med mellemrum kan mærke de følelser, der bragte jer sammen.

 

Gode grunde til at begynde i parterapi

 • I oplever det er svært at tale sammen, dårlig kommunikation i hverdagen, hvor samtalerne ofte er mere negative end positive. Det kan være I oplever samme tilbagevendende konflikter som er opslidende og fjendtlige
 • Hvis gnisten i forholdet er væk. I taler ikke længere sammen om, hvad I føler inderst inde og undgår eventuelle konflikter med hinanden
 • Føler mangel på tillid til hinanden og I kæmper for at overleve frem for at samarbejde og leve sammen
 • Måske er den ene af jer i tvivl om, hvorvidt I skal fortsætte med at leve sammen som par
 • Hvis I har besluttet jer for at blive separeret, men er i tvivl om, hvordan I bedst samarbejder om børnene og får et godt forhold til hinanden i fremtiden
 • For meget arbejde i hverdagen og for lidt tid til hinanden, den nære kontakt er forsvundet
 • Manglende sexlyst eller utroskab
 • Lange sygdomsforløb enten psykisk eller fysisk som er ekstra krævende for parforholdet
 • Børnene fylder meget i hverdagen og det er svært at blive enige om børneopdragelse
 • Bare gerne vil have det endnu bedre
Er der tvivl om, hvorvidt I bør starte til parterapi hos mig eller har I spørgsmål til mig eller processen – er I meget velkomne til at ringe på 22 61 66 69 eller til at skrive på kontakt@ninareventlow.dk

Et parterapiforløb hos mig

Beslutter I jer for et terapiforløb hos mig, indleder jeg altid første samtale med, at I begge er tilstede. Vi taler om, hvorfor I har valgt at begynde et parterapiforløb, og hvad I forventer at få ud af samtalerne. Anden samtale foregår ofte hver for sig. Det kan være meget givende, hvis I oplever forskellige udfordringer i jeres parforhold. Enesamtale med mig kan give anledning til at tale frit, uden at være bange for at såre den anden. Det resterende terapiforløb foregår i fællesskab, hvor I begge to er med.

Det er meget individuelt, hvor lang tid I har brug for parterapi. Hver enkelt sag bliver altid vurderet. Ofte skal der omkring 8 gange til, før vi begynder at se resultater. Det afhænger altid af problemets omfang, hvor meget I er villige til at investere i parterapien og give jer tid til at udføre eventuelle øvelser hjemme. Det kan sommetider være en god ide med opfølgningssamtaler, når der er gået et par måneder og selve parterapiforløbet er overstået. Sammen tager vi en snak om, hvordan det går, og I har mulighed for at få sparring på eventuelle problemstillinger.

Igennem et forløb med parterapi kan der være forskellige udfald. Oftest skaber parterapi mere nærvær, og I vil opleve at genfinde kærligheden til hinanden. Samtidig med at I får metoder til at undgå og håndtere gamle mønstre og problemstillinger i fremtiden.

Et andet udfald kan være, at I sammen finder ud af, at I ikke længere skal leve sammen. Hvis der er børn involveret, så snakker vi om, hvordan I fastholder et respektfuldt forhold til hinanden, som i videst muligt omfang tager hensyn til jeres børn. Parterapi kan være en god indgangsvinkel til at skabe en rolig separation fra hinanden, og sikre et godt samarbejde imellem jer mange år ud i fremtiden.

Hvorfor er parterapi vigtigt?

Som terapeut brænder jeg for at hjælpe folk med at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Hvad enten I beslutter jer for at blive sammen eller at gå hver til sit. I kommunikationen mellem jer som par, kan der ofte være mønstre, som I ikke er opmærksomme på.

Det kan være den ene af jer sårer den anden, eller siger eller gør noget som gør ondt, uden det er ensbetydende med, at det var hensigten.

Det kan være, at en af jer gør noget, som opleves meget forkert, men det gør ikke, at den anden er et “forkert” menneske, eller har en forkert personlighed.

Du er ikke forkert og din partner er ikke forkert! Men mønstret, der kører mellem jer kan være uhensigtsmæssigt og det kan jeg hjælpe jer med at afdække.

Forudsætningen for at kunne gøre noget anderledes er, at I ved, hvad det er I allerede gør.

Jeg tilbyder parterapi, fordi jeg synes, at det på alle planer er trist, at halvdelen af alle par går fra hinanden. Alle mennesker har brug for at føle sig set og hørt. Når vi ikke formår at tale om det, der skiller os ad og samtidig ikke ved, hvordan vi skal udtrykke længsler og behov –  så gør det ondt og skaber afstand. Jeg arbejder systemisk med fokus på at  genetablere kontakten til jeres følelser og derigennem til jer selv og hinanden.

Derfor kan parterapi i København hos mig være afgørende

Når I går i parterapi hos mig, vil I få indsigt, løsninger, redskaber og konkrete svar, som henvender sig direkte til jeres problemstillinger i parforholdet.

Lad mig hjælpe jer med

 • Løsninger til, hvordan I håndterer konflikter
 • Redskaber til at løse og styrke jeres kommunikationen med hinanden
 • At få vækket interessen for hinanden og genskabt den følelsesmæssige kontakt

Oftest stillede spørgsmål

Kan parterapi hjælpe?

Hvis I som par oplever en større afstand, mindre nærvær eller mere tvivl i forholdet, kan parterapi for rigtig mange være en stor hjælp. Parterapi kan hjælpe jer med at kommunikere bedre og mere åbent, så I kan finde ind til kernen af problemet, og give kærligheden mellem jer bedre vilkår.

Jeg kan som psykoterapeut med speciale i emotionsfokuseret parterapi (EFT) hjælpe jer med at løse konflikter og give jer bedre vilkår for at forstå og kommunikere med hinanden. Jeg sætter fokus på de reaktionsmønstre, som I sammen og hver for sig har skabt eller har med jer fra barndommen eller tidligere forhold, som kan være en stor del af årsagen til, hvorfor jeres forhold ikke fungerer optimalt. Når I ved, hvorfor kommunikationen går galt, kan I sammen være mere opmærksomme på at undgå de situationer og dermed støtte hinanden og give jeres forhold bedre forudsætninger.

Parterapi kan hjælpe jer med at blive mere afklarede i jeres forhold til hinanden, få sat ord på svære følelser og give jer værktøjer til at håndtere situationerne i fremtiden.
Succeskriteriet for parterapi er ikke, at I bliver sammen, men at I hver især og sammen får det bedre og ikke går fra hinanden af de forkerte årsager.

Hvordan foregår parterapi?

Den første session vil være med jer begge, hvor vi snakker om, hvorfor I har valgt at søge hjælp, og hvad I ønsker at få ud af sessionerne. Herefter har jeg en individuel samtale med jer hver. Når I er alene med mig, kan I tale frit uden at være bange for at såre den anden, og I kan fortælle om, hvor I særligt oplever udfordringer, og vi afdækker jeres respektive mønstre og tilknytningshistorie. De følgende samtaler vil foregå med jer begge til stede.

Vi kan mødes både fysisk i mine lokaler i København eller online over en sikker, krypteret forbindelse. Med parterapi er det altid at foretrække, at mødes fysisk. Er det ikke en mulighed, er det dernæst at foretrække, at I får hjælp fremfor, at I slet ikke får hjælp.

Det kan være meget forskelligt, hvor mange samtaler, der er brug for, men ofte anbefaler jeg, at I kommer over 6-7 sessioner, for at få  tilstrækkelig tid og plads til, at vi kan finde ind til problemet/problemerne og give jer og jeres nervesystem tid til at rumme de ændringer, der gradvist til ske. Den parterapeutiske metode er baseret på et forløb, men forløbets længde afhænger af det enkelte par.

Hvorfor vælge parterapi?

Når vi er kede af det eller bange, er det ofte ”lettere” at agere med vrede – og der går det galt for de fleste. Det er også det, de fleste par kalder for dårlig eller manglende kommunikation eller konflikten. De fleste af os kan sidde fast i gamle mønstre, og fordi de har deres rod i fortiden, vil de skabe forvirring og afstand i vores parforhold. De vil slide og tære på forholdet, uden at I selv kan finde frem til en løsning, og her kan jeg som en upartisk tredjepart hjælpe jer med at ”oversætte”, hvad det er I respektivt forsøger at kommunikere, så budskabet ikke bliver sløret af vrede. Det er det, vi kalder for det reaktive mønster, og det er det, jeg kan hjælpe jer med at bryde.
Der kan også være mange andre grunde til at søge parterapi: manglende intimitet eller sexlyst, manglende tillid, utroskab, manglende gnist, problemer med hverdagen og børneopdragelse, problemer med at leve hver for sig med børn, tvivl om forholdet er det rigtige for den ene eller begge parter, eller at I bare gerne vil have det endnu bedre i forholdet sammen.

Jeg kan med emotionsfokuseret parterapi (EFT-metoden) overordnet hjælpe jer med to ting. For de flestes vedkommende kan jeg hjælpe jer til at få en bedre og mere tryg relation eller gøre jer mere afklarede med, om I har det bedre sammen eller hver for sig.

Hvor meget koster parterapi?

Prisen for parterapi er 1.950 kr. på hverdage før kl. 16.30 og 2.250 kr. på lørdage og på hverdage fra kl. 16.30.

Mandag til torsdag tilbyder jeg bådeFace2Face- og onlinesessioner i hhv. København og Hellerup.

Sessioner fredag og lørdag kan ikke bookes online, men aftales på telefon direkte med mig. I er altid velkomne til at lave en forespørgsel og jeg er fleksibel i det omfang, det er mig muligt.

For mig er det vigtigt, at vi ses så længe, det giver mening for jer og for processen, og derfor laver jeg ikke forudbetalte forløb, da man ikke på forhånd kan forudse forløbets varighed.

Betaling

 • Afregning foregår som en bankoverførsel dagen FØR vores aftale eller som en straksoverførsel på dagen til
 • Danske Bank 3409 Konto 12116608
 • HUSK at anføre dit navn eller fakturanummer