Lad os sammen give kærligheden de bedste betingelser

Parterapi København

I et parterapiforløb hos mig, arbejder vi med at give kærligheden de bedste betingelser. Hvis kærligheden mellem jer som par trives, er det fordi der er flow i følelserne mellem jer, hvilket skaber et tæt samvær.

Jo bedre I er til at give udtryk for jeres længsler og behov og jo mere åbenhed og generøsitet, der er i jeres forhold – jo bedre vilkår giver I jeres samliv.

At mindske misforståelser, afstand og konflikter imellem jer

Parterapi styrker kommunikationen

Ofte har problemerne i parforholdet eksisteret i længere tid, før man søger hjælp. Gentagne konflikter, frustration og opgivelse er kendte scenarier i dagligdagen hos par, der har været sammen i længere tid. Ofte forsøger parret selv at løse problemerne i forholdet. Et udfald heraf kan være flere skænderier og derved større afstand til hinanden, mindre fortrolighed og ingen nærhed. I parterapi kan et af fokusområderne være at få jer tættere følelsesmæssigt forbundet igen, og blive bedre til i den daglige kommunikation at sige til og fra. Det kan jeg hjælpe jer med.

En af mine fornemmeste opgaver som terapeut er at mindske misforståelser, afstand og konflikter imellem jer. Jeg er altid nærværende, omhyggelig og har lang erfaring med at gøre svære snakke konstruktive samt at dele mine iagttagelser med jer. I parterapi arbejdes der ofte med, hvordan I som par kan komme til at tale konstruktivt sammen, og forstå hvad den anden (og I selv!) siger. Det kan være én af forudsætningerne for at kunne acceptere uenighed og forskellighed.

Når I har samtaler med mig, vil I få sparring og redskaber til at komme tættere på hinanden, og løse de problemstillinger, som I kæmper med i jeres parforhold.

Har I spørgsmål – eller er der noget I gerne vil have uddybet, er I meget velkomne til at ringe på 22 61 66 69 eller til at skrive på kontakt@ninareventlow.dk

Man behøver ikke at “leve som hund og kat” for at gå i parterapi

Har I behov for parterapi?

ALLE kan have behov for parterapi! Man behøver ikke at “leve som hund og kat” for at gå i parterapi – tværtimod. Det er ingen skam at søge parterapi. Tværtimod er det en skam ikke at gøre noget ved problemerne og udfordringerne i parforholdet og heldigvis er det blevet mere og mere almindeligt at starte et parterapiforløb. Det aller bedste er jo, hvis I kommer i tide. Det vil sige, mens I stadig har en åben kommunikation og med mellemrum kan mærke de følelser, der bragte jer sammen.

 

Gode grunde til at begynde i parterapi

 • I oplever det er svært at tale sammen, dårlig kommunikation i hverdagen, hvor samtalerne ofte er mere negative end positive. Det kan være I oplever samme tilbagevendende konflikter som er opslidende og fjendtlige
 • Hvis gnisten i forholdet er væk. I taler ikke længere sammen om, hvad I føler inderst inde og undgår eventuelle konflikter med hinanden
 • Føler mangel på tillid til hinanden og I kæmper for at overleve frem for at samarbejde og leve sammen
 • Måske er den ene af jer i tvivl om, hvorvidt I skal fortsætte med at leve sammen som par
 • Hvis I har besluttet jer for at blive separeret, men er i tvivl om, hvordan I bedst samarbejder om børnene og får et godt forhold til hinanden i fremtiden
 • For meget arbejde i hverdagen og for lidt tid til hinanden, den nære kontakt er forsvundet
 • Manglende sexlyst eller utroskab
 • Lange sygdomsforløb enten psykisk eller fysisk som er ekstra krævende for parforholdet
 • Børnene fylder meget i hverdagen og det er svært at blive enige om børneopdragelse
 • Bare gerne vil have det endnu bedre
Er der tvivl om, hvorvidt I bør starte til parterapi hos mig eller har I spørgsmål til mig eller processen – er I meget velkomne til at ringe på 22 61 66 69 eller til at skrive på kontakt@ninareventlow.dk

Et parterapiforløb hos mig

Beslutter I jer for et terapiforløb hos mig, indleder jeg altid første samtale med, at I begge er tilstede. Vi taler om, hvorfor I har valgt at begynde et parterapiforløb, og hvad I forventer at få ud af samtalerne. Anden samtale foregår ofte hver for sig. Det kan være meget givende, hvis I oplever forskellige udfordringer i jeres parforhold. Enesamtale med mig kan give anledning til at tale frit, uden at være bange for at såre den anden. Det resterende terapiforløb foregår i fællesskab, hvor I begge to er med.

Det er meget individuelt, hvor lang tid I har brug for parterapi. Hver enkelt sag bliver altid vurderet. Ofte skal der omkring 8 gange til, før vi begynder at se resultater. Det afhænger altid af problemets omfang, hvor meget I er villige til at investere i parterapien og give jer tid til at udføre eventuelle øvelser hjemme. Det kan sommetider være en god ide med opfølgningssamtaler, når der er gået et par måneder og selve parterapiforløbet er overstået. Sammen tager vi en snak om, hvordan det går, og I har mulighed for at få sparring på eventuelle problemstillinger.

Igennem et forløb med parterapi kan der være forskellige udfald. Oftest skaber parterapi mere nærvær, og I vil opleve at genfinde kærligheden til hinanden. Samtidig med at I får metoder til at undgå og håndtere gamle mønstre og problemstillinger i fremtiden.

Et andet udfald kan være, at I sammen finder ud af, at I ikke længere skal leve sammen. Hvis der er børn involveret, så snakker vi om, hvordan I fastholder et respektfuldt forhold til hinanden, som i videst muligt omfang tager hensyn til jeres børn. Parterapi kan være en god indgangsvinkel til at skabe en rolig separation fra hinanden, og sikre et godt samarbejde imellem jer mange år ud i fremtiden.

Hvorfor er parterapi vigtigt?

Som terapeut brænder jeg for at hjælpe folk med at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Hvad enten I beslutter jer for at blive sammen eller at gå hver til sit. I kommunikationen mellem jer som par, kan der ofte være mønstre, som I ikke er opmærksomme på.

Det kan være den ene af jer sårer den anden, eller siger eller gør noget som gør ondt, uden det er ensbetydende med, at det var hensigten.

Det kan være, at en af jer gør noget, som opleves meget forkert, men det gør ikke, at den anden er et “forkert” menneske, eller har en forkert personlighed.

Du er ikke forkert og din partner er ikke forkert! Men mønstret, der kører mellem jer kan være uhensigtsmæssigt og det kan jeg hjælpe jer med at afdække.

Forudsætningen for at kunne gøre noget anderledes er, at I ved, hvad det er I allerede gør.

Jeg tilbyder parterapi, fordi jeg synes, at det på alle planer er trist, at halvdelen af alle par går fra hinanden. Alle mennesker har brug for at føle sig set og hørt. Når vi ikke formår at tale om det, der skiller os ad og samtidig ikke ved, hvordan vi skal udtrykke længsler og behov –  så gør det ondt og skaber afstand. Jeg arbejder systemisk med fokus på at  genetablere kontakten til jeres følelser og derigennem til jer selv og hinanden.

Derfor kan parterapi i København hos mig være afgørende

Når I går i parterapi hos mig, vil I få indsigt, løsninger, redskaber og konkrete svar, som henvender sig direkte til jeres problemstillinger i parforholdet.

Lad mig hjælpe jer med

 • Løsninger til, hvordan I håndterer konflikter
 • Redskaber til at løse og styrke jeres kommunikationen med hinanden
 • At få vækket interessen for hinanden og genskabt den følelsesmæssige kontakt