Fakta og tal

Fakta om stress

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose

Fakta

Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner:

1. Stress defineret som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.

2. Stress defineret som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.

3. Stress defineret som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljøforebygstress.dk

Stress i tal

  • Ca. 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.
  • Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.
  • Mellem 250.000 – 300.000 danskere lider alvorligt af stress.
  • Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress.» Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.
  • Stress betyder en million fraværsdage
  • 30.000 hospitalsindlæggelser
  • En halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark
  • 3.000 førtidspensioner
  • I følge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.