Psykoterapi København

Psykoterapi er en investering i dig selv og dine nære relationer.
Der er mulighed for online & fysiske sessioner.

Individuel terapi

Individuel terapi foregår hos mig som samtaler med udgangspunkt i dét, der er relevant for dig at tale om – hér og nu.

EFT
Parterapi

Emotionsfokuseret parterapi, også kaldet EFT parterapi, er testet ud fra evidens og godkendt af American Psychological Association (APA).

Samtaler
med unge

At være ung i dag er for en del unge forbundet med mange muligheder og valg og derfor megen usikkerhed og angst.

Psykoterapi er en investering i dig selv og dine nære relationer

5 gode grunde til at du skal vælge psykoterapi

Jeg er psykoterapeut i København og har stor erfaring i samtaler med mennesker, som oplever sorg og kriser. Psykoterapi er en investering i dig selv og dine nære relationer.

Når du har et terapiforløb hos mig, tager du dig selv og ikke mindst dine omgivelser alvorligt. Jeg kan hjælpe dig med flere typer terapi i København, hvor jeg har min psykoterapeutiske praksis. En mulighed er også at mødes online

 • Du bliver altid mødt med empati og indlevelse, når du har samtaler med mig
 • Du vil få mulighed for at ændre på dine mønstre, så du kan slippe dårlige vaner
 • Du får mulighed for at bearbejde og identificere følelser, handlinger, hændelser og tanker
 • Du får et kvalificeret modspil til dine tanker omkring din egen eksistens
 • Du modtager hjælp og inspiration, og vi ser sammen på, hvad der virker i dit liv, og hvad du ønsker dig mere af

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det vil sige, at jeg har fire års godkendt psykoterapeutisk uddannelse og solid erhvervserfaring. Min titel er Psykoterapeut, MPF. Det er én af dine garantier for, at jeg har kompetencerne til at hjælpe dig.

Hvad kan jeg som psykoterapeut hjælpe dig med?

Bliver dit råderum brugt, og kan din handlemåde tilpasses endnu bedre til det sted i livet, du befinder dig nu?

De fleste af os har prøvet at have konflikter med os selv eller andre. Ofte kan de løses. Andre gange hænger konflikten ved og sætter spor i kroppen. Det kan være, du har nogle handlemønstre, som ikke længere fungerer efter hensigten.

Gennem et terapiforløb hos mig, kigger vi sammen på, hvordan vi kan højne din bevidsthed om de valg, du træffer og vi finder sammen ud af, om de ting du plejer at gøre stadigt virker efter hensigten.

Med psykoterapi får du blandt andet hjælp til at

 • løse konflikter med andre og i dig selv
 • kigge konstruktivt på dit parforhold
 • håndtere angst – herunder præstationsangst og eksamensangst
 • håndtere Træthed, uoplagthed, vrede og en følelse af at være ked af det uden grund
 • komme af med stress, forbygge og håndtere stress
 • komme igennem en svær livskrise Det kan være du har mistet en eller noget, som du holdt meget af
 • håndtere alvorlig sygdom
 • håndtere tab af job eller arbejdsevne

I psykoterapi arbejder vi procesorienteret. Det vil sige, at vi arbejder med og belyser det, der er din virkelighed. Du vil opleve, at du bliver bedre rustet til at tage ansvar og træffe gode valg for dig selv. Psykoterapi er begyndelsen på en personlig udvikling, hvor du bl.a. lærer at skelne mellem det du har indflydelse på og det der ligger uden for din indflydelse.

Psykoterapeut i København

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi går også under betegnelsen samtaleterapi. Fokus i et terapiforløb er altid at identificere, hvilke udfordringer og tanker der optager dig. Samtalen vil handle om, hvordan dynamikkerne og mønstrene i dit liv kan ændres, så du oplever mere livfuldhed i hverdagen. Psykoterapi har fokus på at arbejde med dine handlemønstre, og de følelser og tanker som ligger bagved de symptomer, du oplever. Det kan være, at du føler dig trist, stresset eller oplever angst eller sorg. Det kan også være, du oplever en vanskelig periode i dit liv, som fx skilsmisse eller en anden traumatisk oplevelse, og derfor trænger til at komme videre i livet og få gode redskaber med på vejen. Psykoterapi kan støtte og hjælpe dig og samtidig give dig et udvidet råderum, som kan få din hverdag til at fungere og øge din livskvalitet. Det er individuelt, hvor lang tid man har brug for et terapiforløb. Nogle gange vil et par samtaler være givende, men som oftest vil et længere forløb være langt mere meningsfuldt, da det tager tid at aflære  gamle mønstre og vaner for at give plads til nye.

Hvordan foregår en terapisamtale hos mig?

Jeg tilbyder både individuelle samtaler, samtaler med par og samtaler med familier.
Jeg sætter rammen for terapien og du bestemmer indholdet i vores terapisamtaler. At du føler dig velkommen i min praksis er vigtigt for mig. Du bliver altid budt velkommen og mødt med empati. Du vil opleve ro og god tid, når du har samtaler hos mig. Før vi begynder en terapisamtale fortæller jeg altid, hvor meget tid der er afsat til samtalen. Du er velkommen til at spørge ind til mig, hvis der er noget du har brug for at vide. Det er dit rum og din tid, som vi sammen skal få mest muligt ud af.

Hvad er min baggrund for at praktisere psykoterapi i København?

Jeg har oprindeligt læst teologi på Københavns Universitetet og er bachelor i teologi.

Jeg valgte at lægge en anden vinkel på det klassiske studie og begyndte at interessere mig for psykologi. Mennesker og vores eksistens har altid interesseret mig og derfor er eksistentialismen en rød tråd igennem alt, hvad jeg laver.

Eksistentialismen betoner frihed, ansvar og valg som gennemgående fænomener i et menneskeliv og jeg ved, hvor befriende det er, når man kommer i kontakt med disse tre. Det er der, man vinder sit liv tilbage.

Igennem mit liv, har jeg mødt mange forskellige typer mennesker og jeg ved, at et menneskeliv kan se ud på forskellige måder. Derfor har jeg også forståelse for, at vi alle kan havne i en blindgyde OG der er en vej ud. Den vil jeg gerne hjælpe dig med at finde.

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut?

Jeg arbejder ud fra en holistisk tanke om mennesket. Det vil sige, at jeg medtænker kroppen og dens signaler ind i vores samtaler. Vi kan tale os igennem meget, men kroppen vil altid huske, hvad den har været igennem.

Jeg har brugbare metoder, som kan hjælpe dig i situationer, hvor du oplever tidligere kendte symptomer på fx stress eller angstanfald.

Igennem min uddannelse til psykoterapeut har jeg brugt min egen person og gennemgået egenterapi og personlig udvikling. Det er et krav fra den psykoterapeutiske uddannelse, at vi træner både psykoterapeutiske metoder og psykologiske teorier i praksis.

Jeg har oplevet på egen krop hvad det vil sige at stå i en eksistentiel krise.

Det gør, at jeg har været igennem en udviklingsproces og er derved blevet klogere på mig selv og min eksistens. Jeg deler kun personlige emner, hvis jeg skønner, at det har relevans for vores dialog og terapisamtale.

Anbefalinger

Det siger mine klienter