Evidensbaseret og effektfuld parterapi der virker!

EFT Parterapi

Emotionsfokuseret parterapi, også kaldet EFT parterapi, er videnskabelig testet og godkendt af American Psychological Association (APA). Statistikken siger at omkring 70-75 % af alle par, som prøver EFT parterapi, rykker sig fra at opleve frustrationer og konflikter til et trygt og levende parforhold.

Skulptur: Alexandr Milov – Ukraine

Parterapi i København

Emotionsfokuseret terapi for par (EFT)

Omkring 90 % af alle par som gør brug af EFT parterapi, oplever markante positive forbedringer i parforholdet. Emotionsfokuseret parterapi tager udgangspunkt i en tilknytningsteori. Det betyder, at vi som mennesker har brug for en tryg base og et trygt parforhold baseret på kærlighed og samhørighed.

Derfor kan emotionsfokuseret parterapi i København hjælpe alle par, hvor én eller begge eksempelvis er ramt af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Emotionsfokuseret parterapi i København kan hjælpe jer hvis I oplever

  • Skænderier og konflikter som er gentagende og meget opslidende
  • Det er svært at kommunikere sammen og forstå hinanden
  • I har mistet lysten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt
  • I gennemgår en krise som fx dødsfald i familien, sygdom eller utroskab
  • At én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med i bagagen

Hvad går EFT parterapi ud på?

Overordnet er formålet med EFT, emotionsfokuseret parterapi, at finde ud af om I skal blive sammen som par, eller gå fra hinanden på en sund og afklaret måde. Fokus ligger på følelserne – at få jer forbundet følelsesmæssigt til hinanden igen og styrke jeres relation til hinanden. Det handler om at få skabt et kærligt og trygt parforhold.

Terapimetoden kan effektivt gå ind og afklare, hvilke mønster der fastlåser jer som par. Det er de forskellige mønstre, vi får opbygget i et parforhold, som er fjenden – ikke din partner.

Som EFT parterapeut kan jeg hjælpe med at sende klare signaler til jer om, hvad det er i hver især har brug for. For at vi kan finde frem til dybden af jeres relation, er det vigtigt at I har lyst til at åbne op, vise hvem I er og vise jeres sårbarhed. Finder vi frem til kernen af jeres parforhold, kan vi reparere og løse problematikker samt mønstre i parforholdet. Hvis I har mønstre som sårer og rykker jer længere væk fra hinanden, kan troen på parforholdet nemt forsvinde. Det er helt naturligt, at der er mønstre i alle parforhold, da det er en naturlig del af at være menneske. Målet i emotionsfokuseret parterapi er, at skabe en tryg relation, hvor I får værktøjer til at kommunikere, forstå og rumme hinandens forskelligheder.

Hvad går EFT parterapi ud på?

I parterapi findes der forskellige mønstre, som kan præge og dominere parforholdet.

Et af de mest almindelige mønstre i parforholdet er, hvor den ene i parforholdet er meget opsøgende og den anden part trækker sig. Omkring 80 % af alle parforhold oplever samme eller lignende mønster. Hvis vi har gået i det samme mønster over en længere periode, kan konsekvensen være, at den opsøgende part bliver udbrændt og begge parter trækker sig fra hinanden, ønsker af flytte væk eller blive skilt. Hvis de dårlige vaner medvirker til, at I mister den nære kontakt med hinanden, kan EFT parterapi hjælpe jer med at finde sammen igen.

Et andet adfærdsmønster kan være, hvor I bekriger hinanden, har en høj intensitet når I taler sammen og hæver stemmerne. I disse tilfælde vil den ene formentlig trække sig eller give tilbage med forskellige beskyldninger. Disse mønstre er ofte mere komplekse og viser, at vi ønsker nærvær og en tæt relation, men i virkeligheden skubber den anden partner længere væk.

Hvorfor mænd ofte trækker sig fra parforholdet

Ofte oplever mænd, at de er nødt til at trække sig fra deres partner, fordi de har behov for at beskytte sig selv fra opslidende diskussioner. Nogle mænd kan føle, at de ikke er tilstrækkelige overfor deres partner, og derfor trækker de sig. Årsagen er ikke nødvendigvis, at de ikke længere elsker partneren, men måske at de har brug for at passe på sig selv.

Igennem emotionsfokuseret parterapi kan vi hjælpe mænd med at komme tilbage i parforholdet, og vise at de har lige så meget ret til at være tilstede i parforholdet som kvinden. Vi har alle fejl, og det er ikke ensbetydende med, at vi er nogle dårlige mennesker. EFT kan hjælpe mænd med at blive engageret i parforholdet, og få nyttige redskaber til at få en sund dialog frem for diskussion med din partner, så basale behov i parforholdet bliver indfriet.

Hvad kvinder kan savne i parforholdet

I et parforhold er kvinden ofte den opsøgende part, som vil diskutere og lave små protester, fordi hun mangler kontakt og intimitet. I virkeligheden længes kvinder efter at blive set, og de savner ofte mere nærhed fra deres mænd. Det nærvær som kvinder savner, er et nærvær, hvor manden er fysisk og psykisk til stede, hvor han ikke har fokus på at reparere og ordne praktiske ting. De fleste kvinder har ofte brug for anerkendelse og kontakt med deres partner. Hvis ikke det indfries, kan det komme til udtryk i daglige protester. Bliver der skabt en god kontakt med partneren, er der mulighed for at føle sig mere elsket og værdsat. De behov er universelle, da vi alle gerne vil føle os betydningsfulde.

EFT hjælper jer med at være mere nærværende overfor hinanden, skabe et sundt fundament for jeres parforhold med meningsfylde handlingsmønstre, hvor der er plads til jer begge.

Anbefalinger

Det siger mine klienter